Vynálezci, autoři, sportovci i umělci jsou nadáni schopností vytvořit něco cenného,
přičemž základním znakem této schopnosti je, že jí nelze získat studiem knih.
To je duševní vlastnictví. Proto vzniká někdy více dobrých nápadů v hospodě, než ve vědeckém ústavu.
Duševní vlastnicví chrání zákon, ale, jedná-li se o obchod (průmysl), pak zákon jeho vznik a prosazení chrání
jen za úplatu, nikoli automaticky. V oblasti průmyslového vlastnictví tedy není rovnost práv mezi soutěžieli,
ale více práv má ten, kdo si jich více za peníze pořídí a prosadí. Patent je jediný legální monopol.
Zisky a kariéru sportovců, umělců i autorů chrání zejména dobré smlouvy.

Mgr. Ing. Marek Němec ®
advokát

Praha, Sedlčany

Aktualizováno: prosinec 2011
Nabízíme právní služby v těchto oblastech:
* Ochranné známky - Ceník
* Spory z porušování ochranných známek, patentů, vzorů - Ceník
* Zabavení zboží na celnici - Ceník
* Licence k ochranným známkám, patentům, užitným a průmyslovým vzorům- Ceník
* Obhajoba v trestních věcech: § 248 hospodářská soutěž, § 268 ochranné známky, § 269 průmyslová práva - Ceník
* Žaloby proti pravomocným správním rozhodnutím - Ceník
* Smlouvy fotbalových hráčů - Ceník

Kontakty:
* Preferujeme první kontakt e-mailem: nemec@advocat.cz
nebo telefonem (na záznamníku nezapomeňte nechat Váš kontakt): +420 318 822 872
* Po předchozí domluvě je možno se sejít kdekoli v Praze,
nebo v sídle advokátní kanceláře: Nádražní 106, 264 01 Sedlčany, CZ

Kvalifikace, Publikační činnost